Teknologisk Institut deltager i et igangværende stort europæiske forsknings- og udviklingsprojekt omkring sikker medicindosering. Målet med forsknings- og udviklingsprojekt er at gøre medicindosering mere pålidelig og robust, specielt for multiinfusionssystemer og for udstyr, der involverer meget lave flowrater.
Denne målsætning forventes opnået ved at realisere den nødvendige og krævede metrologiske infrastruktur og ved at teste og vurdere eksisterende medicindoseringsudstyr. Arbejdet udføres i samarbejde mellem de følgende nationale metrologiinstitutter og designerede institutter: VSL, CETIAT, CMI, DTI, IPQ, METAS og Tubitak.

Denne delrapport beskriver overordnet indholdet i det ovennævnte fælles europæisk metro­logiprojekt ”Metrology for Drug Delivery”, som er finansieret af EU via European Metrology Research Program (EMRP).

Rapporten beskriver endvidere opbygningen af en kalibrerings­facilitet til test og kalibrering af pumper og flowmålere ved meget lave og pulserende flowrater samt indledende tests af en sprøjtepumpe og en flowmåler udsat for pulserende flow.

Du kan læse mere om projektet her eller hente rapporten her.