Som led i projektet “Installationsforhold og dynamisk aftapning”, der gennemføres med støtte fra resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, er der indhentet betydeligt billedmateriale, der giver indikationer om danskernes målerinstallationer.

I løbet af 2016 er der indsamlet fotodokumentation af målerinstallationer fra over 5000 danske husstande og mindre virksomheder. Formålet er at afdække hvordan den typiske installation er opbygget med henblik på at opstille praksisnære tests i et laboratorie.

Herunder nogle tilfældigt udvalgte billeder, som illustrerer, hvor forskellige installationerne kan være i virkeligheden. Analysen af billedmaterialet er endnu ikke afsluttet.

Resultaterne vil blive offentliggjorte her på hjemmesiden, så snart analyserne er afsluttet. De foreløbige resultater indikerer, at den traditionelle installlation tilsvarende en brøndmontering (ventiler og rørbøjning lige før og efter målerne) udgør den største del af installationerne – ca. 33%. Dette omfatter også den installationskonfiguration, som vises i DS 439.

I forbindelse med typetest anvendes to flowforstyrrelser: en diameterreduktion til simulering af rørbøjninger samt en swirlgenerator til at simulere flow efter en dobbelt rørbøjning. De igangværende arbejde omfatter opdeling af installationerne i de 3 grupper: lange lige rør, rørbøjning og roterende strømning.

For både koldtvands og varmtvandsinstallationer viser de foreløbige data, at ca 10 – 16 % af installationerne kan antages at være installateres som med lange lige rør. Ca. 10 % er installeret som tilhørende gruppen med roterende strømning. Ca. 60 %- 70 % kan betragtes som værende installeret med enkelt rørbøjning.

Den største del af husstandene med galvaniserede rør, som er samlet med gevind. Som det fremgår af tidligere opslag på hjemmesiden kan dette have en betydning for, hvordan hastighedsfordelingen inde i rørene er. Derudover må det forventes, at en del af de gamle installationer også kan være med rust indvendigt i rørene.

Næste trin i projektet vil være at definere typiske installationer til test og derfra undersøge målenøjagtigheder i relation til installationen.

Installationsforhold eksempler L