Flow viden tilpasset behovet

Et væsentligt sigte med Flowcenter Danmark er at kunne tilbyde danske virksomheder prøvnings- og kalibreringsfaciliteter samt måleteknisk viden på flowområdet og højeste niveau.

Ønsker du at vide noget om forskellige flowmålerprincipper og -typer, udbredelsen af flowmåling i Danmark m.v., kan du med fordel læse handlingsplanen for det metrologiske område Flow (Strøm af fluide medier), hvor du også kan læse om de forudsætninger, der ligger bag mange af Flowcenter Danmarks faciliteter og aktiviteter.

Har du behov for at vide mere om flowmåling eller for sparring/rådgivning om specifikke flowmålingsproblematikker, kan du kontakte de personer, der er anført under de respektive kalibrerings-/måleområder eller i en anden relevant sammenhæng på hjemmesiden.

Desuden formidles, som beskrevet efterfølgende, viden gennem:

  • temadage
  • seminarer/erfa-grupper
  • kurser