Flowtemadag 2018 afholdt
– Sådan håndterer du egenkontrol i fremtiden

En af følgerne af Sikkerhedsstyrelsens nye bekendtgørelse inden for legal metrologi er krav til egenkontrol i forsyningsnetværket. Flowtemadagen 2018 satte fokus på de nye regler, muligheder og krav – samt hvordan forsyninger skal forholde sig i forhold til egenkontrol i fremtiden.

Præsentationer fra Flowtemadagen 2018

Egenkontrol
Af Anna Radoor Abrahamsen, Sikkerhedsstyrelsen

CLM’s forslag til egenkontrol
Af Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Smileyordning til egenkontrol
Af FORCE Technology

Egenkontrol og måleteknik
Af Anders Niemann og Søren Haack, Teknologisk Institut

Permanent driftsovervågning (PDO)
Af Søren Lang, Kamstrup

Resultater af Flowcenter Danmarks F&U projekter 2016-2018
Af Johan B. Kondrup, FORCE Technology

Flowtemadag 2017

Torsdag d.7. december 2017 blev Flowtemadagen afholdt hos Teknologisk Institut i Aarhus.

Flowtemadag havde i 2017 fokus på de nyeste landvindinger inden for flowmåling, og hvad der rører sig på området, herunder anvendelse af ultralyds clamp-on flowmåling til on-site flowmåling og CFD.

Flow- og energimåling i industriel sammenhæng

Flow- og energimåling spiller en støre og større rolle i mange industrielle brancher, hvor flowmåling anvendes i forskelligartede industrielle processer bl.a. hos vand- og fjernvarmeforsyninger og i proces- og medicinalindustrien. Flowmåling anvendes både til afregning af et specifikt medie fx fjernvarme eller benzin og til styring og driftsoptimering af processer.

I takt med at flowmåling bliver en nøgleparameter i mange processer stiger kravene til målernes måleevne ved forskellige driftsbetingelser også.  Udviklingen indenfor flowmåling er dog på ingen måde gået i stå og nye typer af flowmålere ser stadigvæk dagens lys. Det betyder blandt andet en forbedret nøjagtighed, men også at anvendelsesområdet kan udvides til at omfatter situationer, som man ikke tidligere har kunnet måle på fx når der er luft i den væske man ønsker at måle flowet af. Der findes mange forskellige flowmålingsprincipper, der hver især har sine fordele og ulemper og dermed hver især forskellige anvendelsesområder og prisklasser.

Præsentationer fra Flowtemadag 2017

Gennembrud i flowmåler-teknologi, af Bürkert A/S

Nye flowmålingsprincipper i industriel sammenhæng Tidalflux og Waterflux, af Fagerberg

Computational Fluid Dynamics (CFD): Muligheder og anvendelse, af Comsol Multiphysics

CFD-Case: Multikomponent miksing af væsker, af Resolvent

Clamp-on flowmålingcases, af Tech Instrumentering Aps

Case: Energimåling med Clamp-on, af EnergySolution

Lækagesøgning hos vandforsyninger, af Aarhus Vand

Case: Energimåling med Clamp-on, af EnergySolution

Lækageovervågning med intelligente vandmålere, af Kamstrup

Flowcenter Danmarks deltagelse i projekter i det europæiske metrologi forskningsprogram

Flowtemadag 2016: Måling og afregning – nu og i fremtiden

Flowtemadag 2016 havde i år fokus på måling og afregning af vand-, varme-, gasflow og andre væsker. Med særlig fokus på fremtidens udfordringer inden for smart metering, IoT, Industri 4.0, m.fl tiltrak Flowtemadagen opmærksomhed med rekord stort antal besøgende.

Den digitale tidsalder sætter nye rammer for håndtering af måling af flow i det forbunde samfund, det er en del af. Hvordan sikrer vi, at flowmåling bedst udnytter mulighederne inden for Internet of Things, Smart cities og Industri 4.0? Hvilke tendenser vil forsyninger, målerproducenter og smarte bydele møde i de kommende år?

Disse og mange andre spørgsmål blev diskuteret d. 17. november, hvor Flowtemadagen fandt sted. Med udgangspunkt i ekspertviden, cases og et kig ind i fremtiden, fik deltagerne indsigt i tendenser, erfaringer og debatpunkter i forhold til måling og afregningen i dag og i fremtiden.

Få indblik i eller genoplev Flowtemadagen 2016

Gik du glip af temadagen, kan du få et resume i billeder og præsentationsmateriale. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Velkommen til Flowtemadagen v. Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut

Måleinstrumentet og legalmetrologiske begreber i dag og i morgen v. Carsten Gianelli, QA-tech

Diagnosticering v. Pia Larsen, Sikkerhedsstyrelsen

Fjernaflæsning i forsyningsnetværket v Anne Lyndorff, Assens Forsyning

Internet of Things (IoT) anvendt til fjernaflæsning v. Per Eiland, NOVOTEK

Cyber security for forsyningsindustrien v. Per Eiland, NOVOTEK

Gasmåling og afregning nu og i fremtiden v. Michael Larsen, Dansk Gasteknisk Center a/s

Standardisering inden for fjernaflæsning v. Bjarne Lund Jensen, Kamstrup

Smart analyse af fjernvarmedata nu og i fremtiden v. Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut

Clamp-on flowmåling, Søren Haack, Teknologisk Institut

Måling og afregning af vand og varme i dag v. Johan Bunde Kondrup & Erik Jensen, FORCE Technology

Kalibrering af flowmålere til måling af LNG v. Kurt Rasmussen, FORCE Technology


Veloverstået temadag 15. december 2015 – Måling og regulering i forsyningssektoren

Vand, varme, regn- og spildevand – udfordringer og løsninger

Flow- og energimåling spiller en stor rolle inden for vand- og fjernvarmeforsyning. Det danner grundlag for afregning og har stor betydning for styring og regulering af den hydrauliske strømning. Dette forstærkes yderligere af den stigende fokus på Smart Metering og Smart Energy. Ligeledes er der i disse år også stor fokus på klimatilpasning, hvor måling, simulering og håndtering af regn- og spildevand er helt centrale elementer.

Disse i højeste grad tidsaktuelle og interessante emner blev belyst ved en temadag tirsdag den 15. december 2015 på Teknologisk Institut. Her var spændende indlæg omkring de nye udfordringer og muligheder – såvel tekniske og måletekniske som med afsæt i krav og standarder. Med udgangspunkt i bl.a. forsyninger, producenter og GTS-institutter blev den nyeste viden og erfaring om flow- og energimåling inden for vand-, varme-, regn- og spildevandsmåling formidlet.

Flowtemadagen indeholdt ud over et fælles program også to spor, hvor det ene spor fokuserede på vand- og varmeforsyning, mens det andet spor omhandlede udfordringerne med regn- og spildevand.

Flowtemadag 2014

Flowtemadagen 2014 blev afholdt d.16. december hos FORCE Technology i Brøndby. Flowtemadagen er et årligt element i Flowcenter samarbejdet mellem Teknologisk Institut og FORCE Technology.

I år havde Flowtemadagen fokus på vand, varme, regn- og spildevand. Flowtemadagen bød på indlæg fra bl.a. HOFOR, Sikkerhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Teknologisk Institut og FORCE Technology. Alle indlæggene er tilgængelige herunder:

Vi takker alle for deltagelse, og vi glæder os til at byde velkommen til Flowtemadagen igen i 2015.

Nyheder og erfaringer i forbindelse med vand-, fjernvarme- og kølemåling samt on-site clam-op måling fra Flowtemadagen d. 3. december 2013, Aarhus

Flow- og energimåling spiller en stor rolle inden for forsynings- og energisektoren, fordi den både danner grundlag for afregning og har stor betydning for styring og regulering af den hydrauliske strømning. På Flowtemadagen d. 3. december i Aarhus blev de forskellige måleprincipper og deres anvendelse i praksis belyst, ligesom der blev givet eksempler på fastlæggelse af måleusikkerheden, bl.a. ved anvendelse af Monte Carlo-metoden.

Smart metering har gennem nogle år været i fokus inden for elforsyningen og vinder i dag kraftigt indpas også i forbindelse med afregning af vand og fjernvarme. På temadagen var der særlig fokus på dette og på de udfordringer, det giver med hensyn til datahåndtering og sikring mod målefejl, ligesom de krav man bør stille ved anskaffelse af Smart Meters blev belyst.

En udfordring ved afregningsmåling baseret på energimåling er, at afkølingen let bliver for ringe. Løsningsmuligheder for dette blev belyst ud fra bl.a. forsyningernes erfaringer.

I takt med stigende interesse for anvendelse af fjernkøling samt en øget distribution med anvendelse af egentlige kølemidler, stilles der nye krav til målere og til kalibrering. Det sidste blev belyst bl.a. ud fra pilotkalibrering af målere ved anvendelse af glycolblandinger.

I mange praktiske sammenhænge efterlyses clamp-on målere enten egnet til at kontrollere eksisterende målere eller til at give supplerende informationer om de aktuelle strømningsforhold i rørledninger.

Et afsluttende indlæg belyste dette, bl.a. med inddragelse af den nyeste viden.

Om flowtemadagen
Flowtemadagen arrangeres i samspil med Flowcenter Danmark, der er et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut. Flowtemadagen er efterhånden blevet en fast tradition.

Materialer og præsentationer fra Flowtemadagen:

Intro Flowtemadag
Smart Metering
Krav Smart Meters
Smart Meters
Målerkrav
Måleprincipper
Afkøling
Monte Carlo
Koldflowmåling
ClampOn (TI)
ClampOn (FT)
Afslutning Flowtemadag

I 2010 blev temadagen afholdt d. 7. oktober hos FORCE Technology, og emnerne belyste seneste udvikling og erfaring inden for flowmåling med disse indlæg:

Program
Indledning og velkomst
Hvordan påvirkes vandmålere af forskellige installationsforhold?
Hvordan påvirkes procesmålere af forskellige installationsforhold?
Clamp-on og anden kontaktfri flowmåling
Dansk flowmåler til biogas med ekstrem nøjagtighed
Biogas transporteret i naturgasnettet
Udmåling af brint i transportsektoren (du kan rekvirere indlægget hos H2Logic)
Flowmåling i kloakker
Usikkerhedsberegning ved praktiske applikationer

Små, mindre og µflow – og de særlige udfordringer

FORCE Technology i Brøndby var den 17. marts 2010 vært for et seminar om mikroflow arrangeret af Flowcenter Danmark. Novo Nordisk, Atonomics og Cequr var repræsentet på seminaret, der bød på indlæg fra DTU Nanotech, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Se programmet

og præsentationerne:

Mikroflow – med nye udfordringer i forhold til traditionel flowmåling

Måling af mikroflow med afsæt i sporbare referencer

Måling af mikroflow med afsæt i sporbare referencer

Udvikling, simulering og fabrikation af mikroflowsystemer

Den danske handlingsplan for mikroflow

Click here to add your own text