For at Flowcenter Danmark kan tilbyde danske virksomheder en opdateret flowviden på højeste niveau er det vigtigt løbende at udbygge kontakten til internationalt førende flowlaboratorier, universiteter m.fl., samt at deltage i konferencer og tilsvarende, hvor den nyeste flowviden præsenteres.

Derfor er Flowcenter Danmark løbende repræsenteret på nationale og internationale konferencer, symposier ol.