Gennem seminarer og erfa-grupper sætter Flowcenter Danmark fokus på særlige problematikker inden for afgrænsede flowområder:

Det gælder bl.a. inden for legal måling, hvor CLM – nu DANIAmet-CLM gennem en årrække har initieret og koordineret en række erfa-grupper, hvor følgende dækker eller har relation til flow- og energimåling:

  • Vandmålere
  • Gasmålere
  • Varmeenergimålere (fjernvarmemålere)
  • Andre væsker end vand
  • Fjernaflæsning
  • Varmefordelingsmålere

I øjeblikket er følgende erfagrupper etableret i Flowcenter Fjernvarme-regi :

Erfagruppe for vand- og energiflow:

Kontaktperson:

Michael Møller Nielsen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 22 69 71 08 
E-Mail: mmn@force.dk

Regn- og spildevandsflow:

Kontaktperson:

Niels Winther

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C.
Denmark
Phone: +45 7220 1208
E-Mail: niels.winther@teknologisk.dk