Det er et vigtigt formål for Flowcenter Danmark at hjemtage og udbrede viden inden for flow og flowmåling. En af aktiviteterne for hjemtagelse af viden er deltagelse i forskellige standardiseringsgrupper inden for flow og flowmålere. Flowcenter Danmark deltager aktivt i følgende standardiseringsgrupper:

DS (Dansk Standard)
S 222 Måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer
S 245 Gasforbrugende apparater (inkl. gasmålere)
S 463 Forum for intelligente energimålere – smart meters

CEN (European Committee for Standardization)
TC 92 Water meters
TC 176 Heat meters (Formanden er Michael Møller Nielsen fra Flowcenter Danmark)

ISO (International Organization for Standardization)
TC 30 Measurement of fluid flow in closed conduits
TC 30/SC 7 Volume methods including water meters

Gennem de danske standardiseringsgrupper følger Flowcenter Danmark arbejdet i følgende internationale standardiseringsgrupper:

CEN (European Committee for Standardization)
TC 237 Gas meters

ISO (International Organization for Standardization)
TC 193 Natural gas