Send os et billede af din måler

Hvor sidder din måler?

I et nyt udviklingsprojekt undersøger FORCE Technology, om placeringen af vandmålere og fjernvarmemålere i de danske hjem og boligblokke kan påvirke målenøjagtigheden, så du eller din boligforening enten betaler for meget eller for lidt.

Projektet gennemføres i regi af Flowcenter Danmark, der drives af FORCE Technology og Teknologisk Institut. Flowcenteret giver danske virksomheder adgang til flowfaciliteter og -kompetencer på et højt internationalt niveau. Tilsammen dækker vi hele det metrologiske felt omkring flow.

Du kan hjælpe

Vi undersøger især, hvordan måleren er placeret på rørene: Hvor mange ”knæk” laver rørene hen til måleren? Sidder måleren vandret eller lodret? Du kan hjælpe os med undersøgelsen ved at sende et billede af din vandmåler eller fjernvarmeinstallation. Vi er interesserede i billeder fra lejligheder, huse og boligblokke.

Dit billede må ikke indeholde navn, adresse, mennesker eller andet, der angiver afsenderens identitet. På billedet har vi behov for at kunne se selve måleren og rørføringen omkring den.