Indlæg af Ana Petrina

Setup til kalibrering af Clamp on-flowmålere

Ultralyds-clamp-on flowmåling er en teknik, hvor man, ved hjælp af to transducere monteret uden på et rør, kan beregne volumenflowet af fluidet fx vand eller luft inden i røret. Indtil nu har der ikke været sporbare og akkrediterede laboratoriefaciliter i Danmark til kalibrering af Clamp-on udstyr. I forbindelse med resultatkontraktperioden fra 2016-2018 har FLOW-laboratoriet ved […]

Resultater fra projektet installationsforhold og dynamisk aftapning

Afsluttende rapport for projekterne om installationsforhold og dynamisk aftapning (2016 – 2018) Flowcenter Danmark har i projektperioden 2016-2018 undersøgt installationsforholds og dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på målerresultater for husstands vand- og varmeenergimålere. Der er foretaget en systematisk gennemgang af virkelige installationer. Denne gennemgang viser at det ofte ikke er muligt at følge installationsvejledningerne grundet begrænsninger i […]

Flowtemadag 2018 afholdt

Sådan håndterer du egenkontrol i fremtiden – Flowtemadagen 2018 afholdt En af følgerne af Sikkerhedsstyrelsens nye bekendtgørelse inden for legal metrologi er krav til egenkontrol i forsyningsnetværket. Flowtemadagen 2018 satte fokus på de nye regler, muligheder og krav – samt hvordan forsyning skal forholde sig i forhold til egenkontrol i fremtiden. Siden den nye bekendtgørelse trådte i kraft […]

Veloverstået Flowtemadag 2017

Genoplev Flowtemadag 2017: Flow- og energimåling i industriel sammenhæng Flowtemadag 2017 havde fokus på de nyeste landvindinger inden for flowmåling, og hvad der rører sig på området, herunder anvendelse af ultralyds clamp-on flowmåling til on-site flowmåling og CFD. Flow- og energimåling spiller en støre og større rolle i mange industrielle brancher, hvor flowmåling anvendes i […]

Vandmåleres måleevne ved dynamisk aftapning – eksemplet Benny

Benny er her en virtuel person, hvis handlinger i løbet af en dag er inspireret af observationer fra virkelige personer og publicerede tappeprofiler. Data er således ikke sporbar til en bestemt husstand, landsdel eller persongruppe. Benny er ikke nødvendigvis en typisk dansker, når det kommer til vandforbrug. Men i dette eksempel vil vi betragte ham […]

Flowtemadag 2017: On-site flowmåling og nye flowmålingsteknikker

Flowcenter Danmarks årlige Flowtemadag kommer i 2017 til at handle om on-site flowmåling og flowmålingsteknikker. Den finder sted d.7. december 2017 i Aarhus. Flowemadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører. Endvidere henvender temadagen sig til proces- og […]

Højdepunkter fra Flowtemadag 2016

Genoplev Flowtemadag 2016: Måling og afregning – nu og i fremtiden Flowtemadag 2016 havde i år fokus på måling og afregning af vand-, varme-, gasflow og andre væsker. Med særlig fokus på fremtidens udfordringer inden for smart metering, IoT, Industri 4.0, m.fl tiltrak Flowtemadagen opmærksomhed med rekord stort antal besøgende. Den digitale tidsalder sætter nye […]

Tilmeld dig Flowtemadagen 2016

Flowtemadagen 2016: Måling og afregning – nu og i fremtiden Internet of Things, Smart city, Industri 4.0 – det er aktuelle emner, der sætter dagsordener i medier, industri, den offentlige debat og i de små hjem. Det er ikke længere et spørgsmål om hvornår, men om hvordan vi som samfund træder ind i forbundethedens tidsalder. […]