Indlæg af Ana Petrina

Send os et billede af din måler

Hvor sidder din måler? I et nyt udviklingsprojekt undersøger FORCE Technology, om placeringen af vandmålere og fjernvarmemålere i de danske hjem og boligblokke kan påvirke målenøjagtigheden, så du eller din boligforening enten betaler for meget eller for lidt. Projektet gennemføres i regi af Flowcenter Danmark, der drives af FORCE Technology og Teknologisk Institut. Flowcenteret giver danske virksomheder adgang […]

Flowtemadag 2016 – sæt kryds i kalenderen

Flowtemadag 2016 Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 17. november, hvor årets Flowtemadag holdes hos FORCE Technology i Brøndby. Traditionen tro holder Flowcenter Danmark den årlige Flowtemadag. I år vil emnerne kredse om afregning og måling nu og i fremtiden. Du vil bl.a. kunne høre om udfordringer, tendenser, fremtidsperspektiver og få indsigt […]

Nyt projekt om installationsforhold og dynamisk aftapning

Installationsforhold i Danmark – afdækning af målefejl FORCE Technology er under projektet ”Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling” i gang med en omfattende afdækning af målefejl som følge af installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold. Projekt der er støttet af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden 2016-2018 Projektet fokuserer bredt og på både drikkevand og fjernvarme. Målet med […]

Flowmåling af regn- og spildevand

Ny rapport om flowmåling af regn- og spildevand Ved flowmåling af regn- og spildevand er det et stort problem, at det målemæssige grundlag er forholdsvis dårligt med usikkerheder, der i praksis ofte er over 30%. Rapporten “Flowmåling af regn- og spildevand” belyser test og certificering af målere for regn- og spildevand, samt giver anvisninger vedr. […]

Introduktion til Clamp-on flowmålere

I forbindelse med brugen er der nogle forhold man skal være opmærksom på for at undgå fejl i forbindelse med flowmålingen, dette notat beskriver i korte træk nogle af de forhold, man skal være opmærksom på ved montering og brug af clamp-on-flowmålere for at undgå fejlbehæftede flowmålinger. Hent notatet her.

Måling af regn- og spildevandsflow i Holland

Holland har oversvømmelsesmæssige udfordringer fra havet, fra floderne og fra nedfaldende regn. Via en mindre undersøgelse er i denne rapport belyst, hvordan man styrer og regulerer de store vandmængder, herunder hvilke flowmålingsprincipper, der anvendes, samt i hvilken udstrækning, der foregår tiltag med henblik på forbedring af målemetoderne. Hent rapporten her.