Flowmåling af regn- og spildevand

Ny rapport om flowmåling af regn- og spildevand

Ved flowmåling af regn- og spildevand er det et stort problem, at det målemæssige grundlag er forholdsvis dårligt med usikkerheder, der i praksis ofte er over 30%.

Rapporten “Flowmåling af regn- og spildevand” belyser test og certificering af målere for regn- og spildevand, samt giver anvisninger vedr. valg, drift og kontrol af målere i praksis. Desuden omhandles nye faciliteter og erfaringer vedr.  laboratoriemæssig test af målere for ikke-fyldte rør.

Hent hele rapporten her.