Flowtemadag 2017

Flowtemadag 2017: On-site flowmåling og nye flowmålingsteknikker

Flowcenter Danmarks årlige Flowtemadag kommer i 2017 til at handle om on-site flowmåling og flowmålingsteknikker. Den finder sted d.7. december 2017 i Aarhus.

Flowemadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Endvidere henvender temadagen sig til proces- og medicinalindustrien, hvor flowmåling er en essentiel parameter i mange processer.

Tilmeld dig årets temadag om flowmåling

Kom til flowtemadag på Teknologisk Institut og hør om de nyeste landvindinger inden for flowmåling og hvad der rører sig på området. Hør om anvendelsen af ultralyds clamp-on flowmåling til on-site flowmåling og hør om hvordan CFD kan bruges til

Vi har samlet en bred skare af indlægsholdere fra producenter til brugere af udstyret, som med udgangspunkt i teori og praksis vil komme med interessante indlæg om flow og flowmåling.

On-site flowmåling og nye flowmålingsteknikker

Flow- og energimåling spiller en støre og større rolle i mange industrielle brancher, hvor flowmåling anvendes i forskelligartede industrielle processer bl.a. hos vand- og fjernvarmeforsyninger og i proces- og medicinalindustrien. Flowmåling anvendes både til afregning af et specifikt medie fx fjernvarme eller benzin og til styring og driftsoptimering af processer.

I takt med at flowmåling bliver en nøgleparameter i mange processer stiger kravene til målernes måleevne ved forskellige driftsbetingelser også. Udviklingen indenfor flowmåling er dog på ingen måde gået i stå og nye typer af flowmålere ser stadigvæk dagens lys. Det betyder blandt andet en forbedret nøjagtighed, men også at anvendelsesområdet kan udvides til at omfatter situationer, som man ikke tidligere har kunnet måle på fx når der er luft i den væske man ønsker at måle flowet af. Der findes mange forskellige flowmålingsprincipper, der hver især har sine fordele og ulemper og dermed hver især forskellige anvendelsesområder og prisklasser.

Så kom og hør om disse i højeste grad tidsaktuelle og interessante emner på flowtemadagen, hvor de belyses med spændende indlæg omkring de udfordringer såvel tekniske, som måletekniske man kan blive stillet overfor og hvilke muligheder og nye løsninger, der er for at overkomme udfordringerne

Flowtemadagen er blevet en fast tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark. Flowcenteret er et samarbejde mellem Force Technology og Teknologisk Institut.