Velkommen til Flowcenter Danmark

“Flowcenter Danmark” er etableret som et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut med det formål at give industrien, forsyningsvirksomheder m.fl. adgang til et samlet og stærkt flowcenter – dvs. et “centre of excellence”.

Flowcenter Danmarks formål er at kunne servicere og rådgive på tværs af brancher og industrier og fungere som en samlet vidensbank, der internationalt matcher de bedste flowcentre. Samarbejdet støttes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennem resultatkontraktmidler.