Flowcenter Danmark har udført et testforløb med Clamp-on målere som et led i effektivisering af ultralyds clamp-on måling. Prøvningsforløbet bestod i at undersøge effekten af brugerinducerede fejl.

Der er udarbejdet et prøvningsprogram, hvor transducerne bevidst bliver monteret forkert, – samt monteret i forskellige vinkler rundt på røret. Alle målinger bliver sammenlignet med reference målinger for at bestemme indflydelsen på fejlmonteringen.

Der blev foretaget målinger både på gas og vand, og prøvningerne skulle være så identiske som muligt for at bestemme eventuelle sammenfald i målingerne.

Konklusionen må være, at som udgangspunkt kan en clamp-on måler være meget præcis, hvis man kender nogle væsentlige faktorer for fluiden og røret, den monteres på. Ofte er det nogle faktorer, som ikke kendes tilstrækkeligt ved en on-site måling, hvorfor målingen må forbindes med en hvis usikkerhed.

Se hele rapporten her