FORCE Technology, der er blandt de førende europæiske laboratorier på gasområdet, igangsatte omkring 2005 tiltag med henblik på at realisere gasflow på højeste opnåelige sporbarhedsniveau, dvs. ved realisering af den harmoniserede ”europæiske gas kubikmeter”.

Formålet var at opnå mere nøjagtige målinger af gas-flow under højt tryk samt eliminere de i dag besværlige hjemtagelser af sporbarhed fra andre laboratorier. Der afregnes i dag naturgas for mere end 10 mia. kr pr. år i Danmark.

Sporbarhedssystemet for etablering af gas kubik meteren kom til at bestå af dels ”meteren” ved opmåling af volumen, dels det ”internationale kilogram” ved konvertering fra masse til flow (gasvolumen pr. tidsenhed) ved brug af et fundamentalt system, hvor et gasvolumen fortrænger et væskevolumen som afvejes.

I dag vedligeholder flowlaboratorierne i Holland (NMi-VSL), Tyskland (PTB) og Frankrig (LNE-LADG) den harmoniserede gas kubik meter. Der er behov for at flere laboratorier tager del i dette for at kunne dække et større tryk og flowområde.

Delprojektet havde til formål:

  • at etablere kontakter til og samarbejde med øvrige europæiske aktører på området
  • at opgradere det nuværende laboratorium til primært niveau vha. den europæiske gas kubikmeter
  • at blive aktiv deltager i samarbejdet deltage med de ovennævnte laboratorier i vedligehold og løbende opgradering af ” the european harmonised gas cubic meter
  • at fastlægge valideringsgrundlag for gas kubikmeteren bl.a. vha. sammenligning med Teknologisk Instituts LDV-målinger
  • at initiere fremtidige europæiske EMRP-projekter mv.

Gas kubikmetern er nu etableret og under indkøring, og der er etableret gode kontakter og samarbejder til de nævnte europæiske aktører. Endvidere skal anføres, at der på baggrund af det udarbejdede valideringskoncept påregnes gennemført LDV-målinger medio 2010.

Grundlaget for den europæiske gaskubikmeter og de aktuelle faciliteter er bl.a. belyst i indlæg på flowtemadagen i 2007, jf dette link.

Kontaktperson:

Jesper Busk

FORCE Technology
Navervej 1
DK-6600 Vejen
Denmark
Phone: +45 7696 1620
E-Mail: jrb@force.dk