Fremtidens energi- og miljømåling (Projekt 2008C, afsluttet)

Aktualiseringen af klimaproblematikken og knappe energiressourcer i Danmark såvel som globalt stiller store udviklingsmæssige udfordringer, hvilket i høj grad berører flow- og energimåling og har ført til flere internationale forsknings- og udviklingstiltag på området. Samtidig med dette har Danmark betydelige erhvervsinteresser inden for eller med relation til flowmåling.

Formålet med delprojektet var at belyse den internationale udvikling samt at udrede potentielle danske udviklingsspor i relation til målgruppen inkl. at inddrage disse i den europæiske udvikling.

Delprojektet var derfor rettet mod:

At kortlægge, udrede og analysere førende internationale udviklingstiltag om flowmåling inden for energi og miljø, samt at sammenholde det med state-of-the-art
At etablere netværk med relevante metrologilaboratorier og internationale forskningsmiljøer på området, fx til PTB i Tyskland, NEL i Storbritannien og VSL i Holland
At opbygge et stærkt og fremadrettet dansk grundlag i relation til måling af flow inden for energi og miljø, samt at søge dette inddraget i kommende EMRP- og andre europæiske projekter.

Rapporten kan ses her

Kontaktperson:

Lars Poder

FORCE Technology
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 4326 7284
Fax: +45 4326 7022
E-Mail: lpx@force.dk