Teknologisk Institut har gennem en årrække arbejdet med avanceret flowmåling i vand og luft ved hjælp af Laser Doppler Velocimetri (LDV) og er – med akkrediteret on site-kalibrering af store flowmålere op til DN 1000 mm og 17.000 m3/h – blandt de europæisk førende laboratorier med hensyn til teknologien anvendelse og udvikling. Samtidig er det danske firma Dantec Dynamics blandt verdens førende leverandører af LDV-udstyr.

Internationalt er der en stigende interesse for anvendelse af LDV til flowmåling inden for væsker og luftarter. Dette kommer bl.a. yderligere til udtryk ved, at LDV er nævnt i flere af de roadmaps, som er udarbejdet i relation til det europæiske metrologiprogram EMRP.

Formålet med aktiviteten er at udnytte den danske styrkeposition i en europæisk kontekst, herunder deltagelse i det europæiske EMRP-program, så Danmark fortsat kan være blandt de førende på området.

Delprojektet, var derfor bl.a. rettet mod:

  • at styrke kontakten til de øvrige europæiske metrologilaboratorier, der anvender LDV
  • at afholde en europæisk LDV-workshop i forbindelse med EURAMET Flow’s årsmøde i marts 2009, samt at understøtte med danske indlæg om LDV-måling
  • at medvirke til initiering af konkrete LDV-udviklingsaktiviteter inden for det kommende EMRP-program

Indlæg ved EURAMET’s Flowmøde 2009: Applying LDV to Air and Water Flow Measurements kan hentes her. Det kan yderligere anføres, at anvendelse af LDV til fastlæggelse af flowprofiler netop indgår i det ene af de bevilgede EMRP-projekter til Flowcenter Danmark (se EMRP).

Kontaktperson:

Matthew Adams

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 7220 1234
E-Mail: matthew.adams@teknologisk.dk