EMRP HLT07 MEDD (afsluttet)

Start: Juni 2012 – maj 2015

Deltagere

Funded: VSL, CETIAT, CMI, DTI, EJPD, IPQ, TUBITAK

Collaborators: Anecto, Bronkhorst, CeQur, CSEM, EH, HGO, Infu-in, Mettler-Toledo, MST, PTB, UMC, Unomedical, Vlietland hospital

 

Projektbeskrivelse

Projektet formål er at forbedre måleusikkerheden ved medicinering af flydende medicin, der leveres i flowområdet 150 µl/min (mikroflow) og ned til 1 nl/min (nanoflow). Dette har baggrund i at Infusionspumpen er den næst hyppigst citerede apparat relaterede årsag til indlagte patienters varige mén, koma eller endog død. I forbindelse med infusion til for tidligt fødte er doseringsusikkerheden således i nogle tilfælde over 100 %.

 

Flowcenter DK’s/Teknologisk Institut’s deltagelse

WP1’s formål er at etablere fire referencelaboratorier i Europa med forskellig fremgangsmåde til måling indenfor flowområdet 150 µl/min og ned til 1 nl/min. To af disse laboratorier vil yderligere kunne udføre dynamiske målinger. Dertil arrangeres der assesseringer og sammenligninger.

Teknologisk Institut er et af de fire referencelaboratorier der yderligere kan måle dynamisk. Dertil er Teknologisk Institut assessor for de øvrige set-up.

 

WP2’s formål er at undersøge eksisterende flowmålere til mikroflow og nanoflow, samt at udvikle et nyt princip, der er mindre pulseringsfølsomt.

Teknologisk Institut er én af de to institutter der udvikler en ny flowmåler, samt udføre en række tests med forskellige væsker, flowrater, pulseringer og installationsforhold.

 

WP3’s formål er at undersøge infusionspumpernes dosering. Der udføres bl.a. undersøgelser af installationsforhold ved multi-infusion med op til 12 infusions-pumper på samme patient.

Teknologisk Institut bidrager i form af at udføre målinger på infusionspumper i forskellige opstillinger og af forskellige fabrikater samt forskellige pumpeprincipper.

 

Teknologisk Institut leder yderligere arbejdspakken WP4, der har til formål at sikre at resultaterne i projektet videreføres til almen nytte.

For mere information se Se mere på http://www.drugmetrology.com/