(Projekt 2008D, afsluttet)

Mikroflow er en vigtig parameter i forbindelse med en række medicinske og medicotekniske applikationer, f.eks. til måling af blodstrømning, insulindosering samt ved dialyse.

Herudover er der et bredt spektrum af applikationer inden for kemisk og farma¬ceutisk industri (mikroreaktorer, mikrovarmevekslere).

På gassiden efterspørges bl.a. måling af flowprofiler i brint-brændselsceller samt kalibrering af apparatur for lækageprøvning, medicinalindustrien og elektronikindustrien (køling af komponenter). Områder, hvor danske erhvervsinteresser generelt er betydelige og med stor eksportrelevans.

Mikroflow er således et område af stor samfundsmæssig relevans og videnskabelig højde. Det er p.t. ikke muligt at lave sporbare målinger, men det er et område der er stigende interesse for både nationalt samt internationalt. I Europa er der kun få spillere på banen og disser er i en opstartsfase.

Delprojektet var derfor rettet mod:

at specificere behov og state-of-the-art for måling og kalibrering af mikroflow
at deltage i EURAMET erfa-gruppen for mikroflow sammen med bl.a. PTB i Tyskland, NEL i Storbritannien, og LNE/CETIAT i Frankrig, der er blandt de førende på området

at etablere en mindre dansk pilot testfacilitet for mikroflow

at skabe grundlag for deltagelse i kommende EMRP-udbud

at udarbejde en fremadrettet handlingsplan for området
Den udarbejdede handlingsplan for mikroflow er vist her.

Kontaktperson:

Jan Nielsen

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 7220 1236
E-Mail: jan.nielsen@teknologisk.dk