RK-projekter i perioden 2010-2012
For perioden 2010 – 2012 var gennemførte Flowcenter Danmark en række nationale RK-projekter finansieret via resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen:

Målere til forskellige medier og installationsforhold (A): Her er formålet at etablere et grundlag, som gør det lettere at vælge målere til forskellige anvendelser, og som kan benyttes af producenterne som grundlag for videre-/nyudvikling af målere. Baggrunden er, at mange flowmålere (typer, fabrikater mv.) har vidt forskellige måleegenskaber ved forskellige medier og installationsforhold. Dette gør det vanskeligt for procesindustrier, forsyningsselskaber m.fl. at vælge målere, og samtidig er det vanskeligt for producenterne at finde objektive sammenligningsdata på eksisterende målere, når de skal videreudvikle målere eller designe helt nye.

De enkelte delprojekter omfatter:

Effektiv on site-måling (B): Der er et betydeligt behov for non-destruktive, effektive og prisbillige metoder til at foretage on-sitemåling, kontrol og kalibrering. Clamp-on-målere baseret på ultralyd kan monteres direkte på røret og har umiddelbart mange fordele men er ofte måleteknisk utilstrækkelige, LDV kan med installering af vinduesrørstykker benyttes til både flowbestemmelse og til fastlæggelse af profprofiler, men er forholdsvis dyre grundet vinduerne. Og heller ikke andre metoder løser problemerne. Formålet med dette tiltag er både at kortægge og vurdere forskellige on-site flowmålemetoder samt at komme med forslag til forbedringer.

De enkelte delprojekter omfatter:

Desuden pågår hos de enkelte parter følgende aktiviteter med primær relevans for de enkelte parters flowfaciliteter mv.:

Det gælder fx:

  • hos FORCE Technology dels udbygning af typeprøvningsfaciliteter og indførelse af nye testprocedurer i h.t. OIML rekommendationer, – dels forbedring af målenøjagtigheder og udvidelse af måleområder fra gas- og væskeflow
  • hos Teknologisk Institut mht. dels forbedring af de nuværende faciliteter for vandflow og et koncept for en forøgelse af vandflow op til 2000 m3/h, dels en udvidele nedad af det nuværende, akkrediterede område for mikroflow.