Private forbrugere har undersøgt vandmåleres måleevne under specielle forbrugsbetingelser og har fundet betydelige målefejl ved et meget varierende forbrugsmønster. Derfor foretog et forsyningsselskab nogle præliminære undersøgelser, hvor de ligeledes fandt, at vandmålerne kunne udvise nogle målefejl ved et varierende forbrugsmønster. Specifikt var det hurtige, abrupte åbn/luk-faser, der gav anledning til disse målefejl.  Derfor blev der i Flowcenter Danmarks regi iværksat en række undersøgelser med henblik på at undersøge vandmåleres måleevne under mere kontrollerede testbetingelser end i de præliminære undersøgelser.

Målere med forskellige måleprincipper fra forskellige fabrikanter blev inddraget i undersøgelsen. Disse undersøgelser viste at der for enkelte målere blev målt et større forbrug end det faktiske, mens et par af de undersøgte målere viste et lavere forbrug i forhold til det faktiske forbrug. Ved at opstille et karakteristisk forbrugsmønster kunne de enkelte måleres fejlvisningers indflydelse på årsforbruget vurderes. Denne estimering af fejlvisningens indflydelse på årsforbruget viste at den maksimale fejlvisning i årsforbruget kun var på 1,7 % (2 m3 i absolutte tal ud fra et estimeret årsforbrug på 120 m3).

Vi konkluderer derfor på basis af de udførte målinger, at vandmålernes målefejl ikke giver anledning til betydelige målefejl i et årsforbrug under normale varierende forbrugsforhold. Det skal dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at der under meget specielle forbrugsbetingelser med bestemte målertyper kan fremprovokeres større målefejl end de, der er fundet i nærværende undersøgelser og præsenteret i rapporten “Vandmåleres måleevne ved varierende forbrugsmønstre”.

Kontaktperson:

Anders Koustrup Niemann

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK. 8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 7220 2884
E-Mail: aknn@teknologisk.dk