Standards and e-learning course to maximize the uptake of infusion and calibration best practices
EMPIR 15SIP03 (Support for Impact)

Start: Maj 2016

Et af resultater fra det tidligere EMPIR projekt JRP MeDD (HLT07) var udviklingen af en ”Best practice Guide” og et ”prelaminary” e-learningskursus om infusionsteknologi.

Formålet med dette projekt er via resultaterne fra MeDD at udbrede kendskabet til og forståelsen af de risici og ”best practices” der er relateret til infusionsteknologi. Desuden er det formålet at oplyse om den metrologisk relevans ved brugen af infusionsapparater, der gør sig gældende for de klinikere, der er daglige bruger af infusionsapparater. Målet er derigennem at øge forståelsen og reducere doseringsfejl og således minimere utilsigtede hændelser relateret til uhensigtsmæssig brug af infusionsteknologi.

Det er hensigten via en videreudvikling af e-learningsmodulet, at udbyde træningsforløb til kliniske brugere af infusionsapparater. Målet er at 100 klinikere og teknikere på forskellige hospitaler i Holland, Portugal og Danmark skal gennemgå dedikerede træningsforløb via e-learningsmodulet.

Desuden er formålet også at påvirke/opdatere gældende standarder på området med den nyeste viden og indsigt, som er resultatet af det tidligere MeDD projekt.

Se mere på http://www.drugmetrology.com/

Deltagere
VSL, IPQ (Instituto Português da Qualidade), DTI, UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht) og ESICM (European Society of Intensive Care Medicine).

EMRP

European Metrology Research Programme – EMRP er et af EU og af de deltagende lande støttet forskningsprogram, der har til formål at sikre samarbejde mellem Europæiske Metrologiinstitutter for at undgå duplikering af forskningen samt for at øge effekten.

Det overordnede mål for EMRP er at accelerere innovationen and konkurrencedygtigheden i Europa.

Et af formålene med etableringen af Flowcenter Danmark var at medvirke til øget dansk deltagelse i dette arbejde inden for flowområdet, og dette er lykkedes med bevilgede projekter ved både 2009- og 2010-kaldet.

I 2010 blev udbudt kald på områderne “Metrology for Industry” og “Environment”, begge med en vis flowrelevans. Her deltog Flowcenteret i tre projektansøgninger:

  • Flow Metrology
  • Metrology for Meteorology
  • METS – Metrology to support emission trading schemes

– af disse blev Metrology for Meteorology bevilget med opstart i foråret 2011.

I 2009 blev udbudt EMRP-kald på Energiområdet, hvor det lykkedes at komme med i 5 ud af de ialt 16 projektforslag, nemlig:

  • JRP 05: Metrology for improved power plant efficiency
  • JRP 06: Metrology for Fuel Cells
  • JRP 08: Metrology for Smart Gas Distribution Grids
  • JRB 10: Metrology for Liquified Natural Gas
  • JRP 16: Metrology for Wind Energy Conversion

Heraf blev senere projekterne JRP 05: Metrology for improved power plant efficiency, der har PTB (Thomas Lederer) i Tyskland som projektleder, og JRP 10 Metrology for Liquified Natural Gas, der har VSL (Oswin Kerkhof) som projektleder, bevilget, og med opstart foråret 2010.

Overordnet beskrivelse af projekterne: