Laboratorierne i Flowcenter Danmark arbejder aktivt med i EURAmet, der er den Europæiske sammenslutning af Nationale Referencelaboratorier og var f.eks. i 2009 vært for den årlige samling i flowkomitéen – et arrangement med deltagelse af hele Europas floweksperter. EURAMETs tekniske komite for flow (TC-F).

EURAmet har sin egen hjemmeside.

Samarbejdet omfatter dels fremadrettede F&U-projekter på flowområdet og dels sammenligningskalibreringer, der skal sikre at kalibreringerne i de forskellige medlemslande er konsistente.