Introduktion til Clamp-on flowmålere

I forbindelse med brugen er der nogle forhold man skal være opmærksom på for at undgå fejl i forbindelse med flowmålingen, dette notat beskriver i korte træk nogle af de forhold, man skal være opmærksom på ved montering og brug af clamp-on-flowmålere for at undgå fejlbehæftede flowmålinger.

Hent notatet her.