Anemometri drejer sig om at måle vindhastigheder og strømningsforhold i luften, dvs. om måling af lufthastighed. Ud over ved meteorologiske målinger, afprøvning af vindmøller mv. har anemometri imidlertid også stor betydning ved indeklimatiske undersøgelser, emissionsmålinger, indregulering af ventilationsanlæg mv. Ligeledes er måling af lufthastighed ofte vigtigt for at kunne fastlægge strømningsforholdene i vekslen med luft, fx ved køling af computere eller ved tørrings- og køleprocesser.

Anemometrilaboratoriet hos Teknologisk Institut kan med afsæt i sporbarhed til Laser Doppler Velocimetery (LDV) – også betegnet Laser Doppler Anemometry (LDA) – og ved anvendelse af pitotrør og vingehjul måle lufthastighed op til 28 m/s. Målingerne foregår i en vindtunnel ved høje hastigheder og en slæbetank ved lave hastigheder.

Laboratoriet har gennem årene deltaget i adskillige internationale sammenligninger. Bl.a. et EURAMET-projekt med deltagelse af 10 europæiske nationale anemometrilaboratorier dækkende hastighedsområdet 0,2 – 28 m/s.

LDV/LDA anvendes desuden af laboratoriet til specialprøvninger og andre undersøgelser i vindtunnel. Ofte sker dette i et tæt samspil med anvendelse af CFD (Computanional Fluid Dynamics)-simulering. Det giver ret komplekse undersøgelser, fx i fm. innovation, samtidig med at man gennem målinger udvalgte steder får godt styr på den simuleringsmæssige, ofte betydelige usikkerhed.

Yderligere information

Og som de øvrige danske metrologilaboratorier er Anemometrilaboratoriet akkrediteret af DANAK.

Kontaktperson:

Søren Haack

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK. 8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 72 20 23 38
E-Mail: sorh@teknologisk.dk