Kalibrering af gasflow omfatter kalibrering af volumengasmålere og flowmålere til f. eks. afregning af naturgas, eller til anvendelse i procesindustrien og andre industrier, hvor der er behov for måling af gasflow.

Flowcenter Danmark har, med udgangspunkt i FORCE Technologys status som nationalt referencelaboratorium for gasflow, stor indsigt i det praktiske arbejde med gaskalibrering og i førende udviklingsprojekter på området. Dette indebærer deltagelse i internationale ringkalibreringer for understøttelse af målenøjagtigheden og arbejde med sporbarhed til højeste niveauer i Europa.

Generelt måles gassen som et volumen, med referencemålere som er turbinehjulsmålere og fortrægningsmålere. Ved bestemmelse af densiteten kan volumet omregnes til en masse.

Kalibreringer af gasflowmålere på forskellige anlæg afhænger af størrelsen på flowmåleren. F.eks. dækker FORCE Technologys laboratorie over et flowområde fra 1 ml/min til 4000 m3/h med luft som medie, og i området fra 8 til 10000 m3/h, ved et statisk tryk på 1 til 50 bar med naturgas som medie. Laboratoriet udfører også typegodkendelser af gasmålere i henhold til bekendtgørelse nr 436 af 16/05/2006 omhandlene inførelsen af måle instrument direktivet, også kaldet MID.

Kontaktperson:

Jesper Busk

FORCE Technology
Navervej 1
DK 6600 Vejen
Denmark
Phone: +45 2269 7620
E-Mail: jrb@force.dk

Højtrykskalibreringsanlæg hos FORCE Technology