Måling af flow i andre væske end vand omfatter måling af:

  • olie
  • benzin
  • flydende gas
  • lignende produkter

Flowmåling med andre væsker end vand foregår typisk inden for energisektoren og industri, specielt den kemiske industri, medicinske industri samt i levnedsmiddelindustrien.

Væsker bortset fra vand, adskiller sig typisk ved, at de er dyrere end vand og derfor ofte ønskes målt med en større nøjagtighed. Det er ikke kun af hensyn til pris at industrien, myndigheder og forbrugere i Danmark ønsker bedre målenøjagtighed, men også et ønske om ressourceoptimering og miljøhensyn spiller en meget stor rolle.

FORCE Technology er nationalt referencelaboratorium for flow med andre væsker end vand. Laboratoriet gennemfører akkrediteret kalibrering af volumen- og masseflowmålere, referenceudstyr til kalibrering af flowmålere mv. Laboratoriet råder over en række referencer, bl.a. en Piston prover, vægte og volumennormaler.

Måle- og kalibreringsmetoder

Målemetode og kalibreringsmetode af andre væsker end vand afhænger af væsketypen samt af dens anvendelse og ønske om nøjagtighed. Generelt måles andre væsker end vand som et volumen eller en masse, hvor målingen foretages enten med fortrængningsmålere, masseflowmålere, magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere.

I den lavere del af flowområdet for andre væsker end vand, har der været en god udvikling, således at der i dag findes mange forskellige typer målere i det område. Kalibrering af målere i den lave del af flowområdet kan, hvis god nøjagtighed ønskes, ske med sporbarhed direkte til masse (afvejning af en mængde) og densitet. Dette har især den kemiske industri, medicinske industri samt levnedsmiddelindustrien haft god nytte af.
Indenfor legal metrologi, reguleres forbrug af væsker, andre end vand, af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1038 af 17/10/2006. Bekendtgørelsen omfatter målere til kvantitativ måling af andre væsker end vand (med visse undtagelser), hvor betaling erlægges på grundlag af målingen.

Kontaktperson:

Rune Christensen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 42 62 77 52
E-Mail: rch@force.dk