Mikroflow bruges af mange som betegnelsen for små flow. I denne sammenhæng defineres mikroflow til at omfatte flowspændet 1-1000 µl/s, hvilket er det samme som 3,6-3600 ml/h. Disse meget små flow anvendes bl.a. til:

  • Kromatografiske målinger med HPLC (High Pressure Liquid Chromatography)
  • Kontinuerlig medicindosering (infusion) af flydende medicin til patienter, hvor medicinmængden er kritisk, f.eks. morfin, kemoterapi m.m.
  • Opdagelse af ny medicin (drug discovery) ved blanding af små prøvevolumener til effekttest.

Sporbarheden i hele sundhedssystemets værdikæde er af stor betydning for repetérbart at kunne udvikle, måle og behandle. Når det er folks sundhed, det gælder, skal man kunne stole på sporbarheden.

Mikroflowlaboratoriet kan med afsæt i sporbare referencer til masse, volumen og tid måle flow i hele mikroflowområdet og en smule mere, nemlig 1-6000 ml/h. Teknologisk Institut opnåede i 2010 akkreditering på dette flowområde og er dermed de første i Europa, der er akkrediteret til kalibrering i hele mikroflowområdet med væsker. Måleusikkerheden for mikroflowprøvestanden går ned til 0,05% og er dermed meget lav mht. flowmåling af væsker.

Laboratoriets faciliteter anvendes både til kalibrering af flowmålere og pumper, men også til specielle opgaver i form af typetest og produktudvikling – se mere her.

Yderligere information findes på hjemmesiden. Som de øvrige danske metrologilaboratorier er mikroflowlaboratoriet akkrediteret af DANAK

Kontaktperson:

Anders Koustrup Niemann

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK. 8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 7220 2884
E-Mail: aknn@teknologisk.dk