Nationale Metrologi Institutter (NMI) – Flow

Flow referer til strømning i fluide medier, dvs. vand og andre væsker samt atmosfærisk luft og gasser, hvilket også omfatter fastlæggelse af luftens hastighed og retning (anemometri). Flowmåling har betydning i mange samfundsvigtige områder herunder procesindustri og forsyning, og ikke mindst spiller det en stor rolle i relation til klima og energi.

De danske NMI’ere på flowområdet varetages af FORCE Technology og Teknologisk Institut og er medio 2008 blevet samlet under det virtuelle ”Flowcenter Danmark” og omfattende:

”Vandflow (volumen, masse og energi)” hos Teknologisk Institut

Udpeget i 1997 (2001 primært lab.) og kan med baggrund i måling af masse, tid og temperatur foretage kalibrering af flow- og energimålere op til DN 400 mm og 500 m3/h ved vandtemperaturer fra 4 °C til 85°C, – se mere her.

”Flow i andre væsker end vand” hos FORCE Technology

Laboratoriet, der dækker måling af olie, benzin, flydende gas mv., kan foretage kalibrering op til volumenflow på 400 m3/h. Se mere her.

”Gasflow” hos FORCE Technology

Udpeget i 1988 og dækker med reference til NMI i Holland kalibrering af gasflowmålere i området op til 5000 kg/m. For nærværende arbejdes på primær realisering af referencen gennem den europæiske gaskubikmeter. Se mere her.

”Anemometri” hos Teknologisk Institut

Laboratoriet kan med afsæt i sporbar måling af tryk, temperatur, relativ fugtighed og længde måle lufthastighed op til 28 m/s. Sporbarheden går direkte til laboratoriets primærnormal, et “fly wheel! via Laser Doppler Velocimetri (LDV). Se mere her.

Kontaktpersoner:

Michael Møller Nielsen                                                          Anders Koustrup Niemann

FORCE Technology                                                                Teknologisk Institut
Park Allé 345                                                                          Kongsvang Allé 29
DK-2605 Brøndby                                                                    8000 Aarhus
Denmark                                                                                 Denmark
Phone: +45 2269 7108                                                             Phone: +45 72 20 28 84
E-Mail: mmn@force.dk                                                            E-mail aknn@teknologisk.dk