Vandflow har meget stor samfundsmæssig betydning i Danmark med næsten 1½ mio. installerede målere til afregning af vand, fjernvarme, spildevand samt til procesmåling, dvs. på mejerier, i kemiindustrien, medicinalvirksomheder mv.

Flowlaboratoriet på Teknologisk Institut gennemfører kalibrering og flowtekniske undersøgelser til såvel legal som procesmæssig sammenhæng. Med faciliteter til kalibrering flow- og energimålere op til DN 250 mm og 500 m3/h ved vandtemperaturer fra 4 – 85 °C, , er laboratoriet blandt de tre største laboratorier i Europa, når det gælder varierende vandtemparaturer. Faciliteterne danner samtidig en stærk basis for test af målere, ventiler og andre komponenter i rørsystemer med strømmende vand eller vandige medier.
vandflow.

Flowlaboratoriet blev udpeget som nationalt referencelaboratorium for vandflow i 1997 – og i 2001 opgraderet til primærlaboratorium. Flowlaboratoriet har deltaget i en række internationale sammenligninger startende i 1990’erne med at laboratoriet var koordinator for en stor europæisk sammenligning (BCR) med 12 deltagende flowlaboratorier fra hele Europa.

Laboratoriet har gennem mere end 10 år samtidig kunnet gennemføre supplerende måling til fastlæggelse af flowprofiler vha. Laser Doppler Velocimetri (LDV). Det giver fx mulighed for at kunne teste måleres nøjagtighed ved vanskelige installationsforhold, ligesom det ofte anvendes i samspil med CFD (Computanional Fluid Dynamics) fx ved udvikling af en ny ventil.

LDV-teknologien er yderligere udviklet til at kunne dække on site kalibrering af målere og test af strømningsforhold omkring ventiler, rørbøjninger mv. op til DN 1000 mm og 17.000 m3/h.

Yderligere information.

Og som de øvrige danske metrologilaboratorier er Flowlaboratoriet akkrediteret af DANAK.

Kontaktperson:

John Frederiksen

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
DK. 8000 Århus C.
Denmark
Phone: +45 7220 1235
E-Mail: john.frederiksen@teknologisk.dk