Måling af densitet er især interessant indenfor gasdensitet (måling af densiteten i det danske naturgasnet) og i forbindelse med virksomheders e-mærkning. Men også indenfor andre typer industrier, er en densitets-bestemmelse vigtig, og det kan typisk være kontrol af egne densitetsmålere eller kontrol af væsker.

FORCE Technology er nationalt referencelaboratorium for densitet. Laboratoriet gennemfører akkrediteret kalibrering af densitetsmålere for gas og akkrediteret bestemmelse af væskers densitet med sporbarhed til densiteten af rent vand og masse. Laboratoriet råder over en række referencer, bl.a. vægte, lodder, pyknometre, densitetsmåler og kontrolnormaler.

Naturgassens densitet

Naturgassen densitet bestemmes på Nordsøen og i det meste af transmissionsnettet. Her ligger behovet for måleevnen ved kalibrering typisk i området 0,1 % – 0,2 %.

Densitet er en vigtig målestørrelse i levnedsmiddelindustrien, hvor den anvendes i forbindelse med e-mærkning af nettoindhold i færdigpakkede varer, og i olieindustrien, hvor den anvendes ved omregning mellem volumen- og massestrøm. Måling af densitet udføres her enten med pyknometer eller med en elektronisk densitetsmåler. Kravet til måleevnen ved kalibreringen ligger i området 0,01 % – 1%.

Gassers densitet

Gassers densitetkan bestemmes direkte ved vejning af en beholder, hvis volumen igen er bestemt ved udvejning med destilleret, luftfrit vand, hvor densiteten er kendt. Sporbarheden går til masse og internationalt anerkendte formuleringer for vands og lufts densitet.
Gassens densitet kan også findes ved beregning af tilstandsligningen for en gas ud fra måling af gassens temperatur T og tryk p, samt kendskab til gassens kompressionsfaktor Z og molmasse M. Kompressionsfaktoren bestemmes med en såkaldt Z-måler, hvor gassen bringes til at ekspandere mellem to udvejede volumener. Molmassen kan dernæst bestemmes ud fra gassens tilstandsligning. Den samlede sporbarhed går til masse, tryk, temperatur og internationalt anerkendte formuleringer for vands og lufts densitet.

Væskers densitet

Væskers densitet kan bestemmes direkte ved fyldning og udvejning af en beholder, hvis indvendige volumen er kendt og på forhånd bestemt ved udvejning af luftfrit destilleret vand. Densiteten af luftfrit destilleret vand fastlægges ud fra internationalt anerkendte tabeller. Væskers densitet kan også bestemmes elektronisk ved hjælp af vibrationer i et U-formet glasrør, idet resonansfrekvensen er afhængig af densiteten.

Kontaktperson:

Rune Christensen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 42 62 77 52
E-Mail: rch@force.dk 

Volumen og densitet