Måling af regn- og spildevandsflow i Holland

Holland har oversvømmelsesmæssige udfordringer fra havet, fra floderne og fra nedfaldende regn. Via en mindre undersøgelse er i denne rapport belyst, hvordan man styrer og regulerer de store vandmængder, herunder hvilke flowmålingsprincipper, der anvendes, samt i hvilken udstrækning, der foregår tiltag med henblik på forbedring af målemetoderne.

Hent rapporten her.