Teknologisk Instituts flowlaboratorier har netop taget en ny kraftig og avanceret laser til måling af flow i gas og væsker i brug.

Teknologien er baseret på den velkendte dopplereffekt, som giver anledning til frekvensændring af en bølge, når kilden bevæger sig i forhold til obser-vatøren. Små partikler, der tilføres flowet, beskydes med laseren og reflekterer dermed lyset med en lille frekvensændring, som opfanges af en fotodetektor. Denne frekvensændring omsættes til en hastighed, og flowfeltet kan dermed karakteriseres.

Teknikken udmærker sig ved, at målinger kan foretages uden at forstyrre flowet. Det er en berøringsløs teknik uden den blokeringseffekt, som ved konventionelle måleteknikker kan medføre målefejl og dermed store usikkerheder. Med laseren kan der måles flow ved ekstreme forhold, såsom høje temperaturer og tryk og i rør med stor diameter.

Udstyret har allerede været taget i brug i forbindelse med et F&U-projekt, der omhandler design af køleemner til LED-lyskilder. Projektet udføres i samarbejde med en privat design-virksomhed og Center for Produktudvikling i Aarhus, og en del af arbejdet vedrører karakterisering af flowfeltet og dermed køleeffekten af forskellige køleelementdesigns. Herudover anvendes det nye LDV-udstyr som reference i Instituttets vindtunnel, fx ved kalibrering af anemometre. Se mere her

Kontaktperson

Morten Karstoft Rasmussen, Fysiker, ph.d.
+45 72 20 26 79
mokr@teknologisk.dk