Resultater fra projektet installationsforhold og dynamisk aftapning

Afsluttende rapport for projekterne om installationsforhold og dynamisk aftapning (2016 – 2018)

Flowcenter Danmark har i projektperioden 2016-2018 undersøgt installationsforholds og dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på målerresultater for husstands vand- og varmeenergimålere.

Der er foretaget en systematisk gennemgang af virkelige installationer. Denne gennemgang viser at det ofte ikke er muligt at følge installationsvejledningerne grundet begrænsninger i de fysiske forhold. De etablerede måleinstallationer viser sig at være af en opbygning, hvor der kan være forventes at være betydende flowforstyrrelser.

De hyppigst forekomne indløbsforhold inklusive rør med fremtræden korrosionsbelægning er genskabt i laboratoriet med tilfældigt udvalgte fabrikater og måleprincipper. Ingen af de afprøvede installationsforhold og målere udviste målefejl drift tolerancer (MPES).

Projektet har, på baggrund af observationer, generet en referenceprofil til at gengive et variabelt forbrugsmønster. Formålet med at skabe en ny profil var at teste måleren i de mest ekstreme brugsbetingelser, men stadig genskabe en realistisk belastning. Test af dette referenceprofil op imod de udvalgte målere og udvalgte indløbsforhold viser at indløbsforholdene ikke har signifikant betydning for målefejlene men at det dynamiske forbrugsmønster kan medføre målefejl på over MPES. Set over et helt år forbrug er der med det valgte simulerede forbrugsmønster ikke konstateret at nogle af de testede målere vil overskride MPES på årsbasis.

Der blev testet vingehjulsmålere, ringstempelmålere og ultralydsmålere af forskellige fabrikat. Vingehjulsmålerne overskred MPES ved dynamisk belastning.

Der er etableret et europæisk metrologiprojekt (EMPIR, MetroWaMet), der i perioden 2018-2020 vil gennemføre en undersøgelse af dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på forbrugsafmåling og som forventes at etablere en vejledning i et testscenarie for at afdække målefejl ved dynamisk aftapning allerede ved testene i forbindelse med typegodkendelsen. Resultaterne af Flowcenter Danmark projektet er medtaget som udgangspunkt for dette europæiske projekt.

Download projektrapport Installationsforhold og Dynamisk Aftapning