Setup til kalibrering af Clamp on-flowmålere

Ultralyds-clamp-on flowmåling er en teknik, hvor man, ved hjælp af to transducere monteret uden på et rør, kan beregne volumenflowet af fluidet fx vand eller luft inden i røret.

Indtil nu har der ikke været sporbare og akkrediterede laboratoriefaciliter i Danmark til kalibrering af Clamp-on udstyr. I forbindelse med resultatkontraktperioden fra 2016-2018 har FLOW-laboratoriet ved Teknologisk Institut, som en del af Flowcenter Danmark-samarbejdet, etableret en kalibrerings­facilitet med henblik på at forbedre målenøjagtigheden for clamp-on målere, samt sikre sporbarhed på højeste niveau af disse.

Ud af projektet er der nu udkommet en rapport, der forklarer setup og konkluderer projektet.

Hent Rapporten: Setup til kalibrering af Clamp on-flowmålere