Status på projekt installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold

Flowcenter Danmark har gennemført numeriske beregninger på flowstrømning i rør. Beregningerne undersøger effekten af dimensionsændringer på rørføringen igennem enkelte eller dobbelte rørbøjninger. Undersøgelsen er gennemført som led i projektet Installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold, der er støttet af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Projektet installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold fokuserer blandt andet på at validere anvendelsen af de to standard forstyrrelser, der er beskrevet i OIML R 49 og EN 1434 set i forhold til danske faktuelle installationer.

Beregninger med udgangspunkt i virkelighedens installationer

Udgangspunktet for at gennemføre beregningerne er, at langt den meste eksisterende litteratur om strømningsforhold igennem enkelte og dobbelte rørbøjninger tager udgangspunkt i strømninger i glatte rør uden dimensionsovergange. Størstedelen af de ældre installationer for vandmålere i Danmark er etableret med gevindsamlinger, hvilket ikke kan karakteriseres på denne måde. Nyere installationer er derimod ofte etableret med for eksempel presfittings eller lignende, hvor rørføringen tilnærmelsesvis kan betragtes som rør uden dimensionsovergange. Motivationen er således at undersøge, om denne forskel i installationsmetode kan have en betydning.

Beregningerne i undersøgelsen er foretaget på installationer med hhv. en 90° bøjning og en dobbelt rørbøjning bestående af to 90° bøjninger med en indbyrdes afstand på 5 rørdiametre og roteret i forhold til hinanden.

Projektet er del af Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling, der er støttet af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden 2016-2018.

Læs hele rapporten.