Temadag: Måling og regulering i forsyningssektoren den 15. december 2015 – Aarhus

Nyheder og erfaringer i forbindelse med bl.a. måling og regulering af vand, fjernvarme, regn- og spildevand samt sundhed omkring drikkevand.

Temadagen starter med et fælles formiddagsprogram, hvor flowcenterets aktører bl.a vil orientere om deres involvering i det europæiske metrologi program (EMRP).

Eftermiddagens program har i år to spor. Det ene spor (A) har fokus på afregningsmåling og brug af data fra fjernafl æste målere i forbindelse med vand og fjernvarme. Det andet spor (B) ser på udfordringerne i forbindelse med flowmåling af regn- og spildevand.

Vi slutter dagen af med et fælles indlæg omkring en patenteret løsning, til at opnå høj datakvalitet til en lav pris med clamp-on flowmåling, udviklet af den lille danske virksomhed Remoni.

Download hele programmet her!

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, regn- og spildevand samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Tid og sted

15. december 2015 – kl. 9.30-16.00

Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C

Yderligere information

Anders Koustrup Niemann tlf. 72 20 28 84
E-mail aknn@teknologisk.dk

Tilmelding

Tilmelding er ikke længere mulig.

NB! Tilmeldingen er bindende.

Download hele programmet her!

Flowtemadagen er blevet en fast årlig tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark, som er et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut.