Måling af forbrug af vand og fjernvarmemålere

Måling af forbrug af varmt og koldt vand reguleres af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 med senere ændring i bekendtgørelse nr. 813 af 28. juli 2008.

Måling af forbrug for fjernvarmemålere reguleres af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1036 af 17. oktober 2006 med senere ændring i bekendtgørelse nr. 815 af 28. juli 2008.

For både vandmålere og fjernvarmemålere gælder:

Bekendtgørelsen har forskellige regler for måleudstyr, der anvendes i husholdninger, erhverv og let industri og måleudstyr, som anvendes andre steder.

Bekendtgørelsen omfatter bl.a.:

  • Udstyrsleverandører
  • Forbrugere
  • Notificerede organer
  • Bemyndigede laboratorier
  • Akkrediterede laboratorier

Bekendtgørelsen opstiller betingelser for godkendelse af målere i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID).
Vand og fjernvarmemålere kan godkendes efter metoderne B+D, B+F eller H1 i direktivet.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for målere, der ikke er omfattet af MID.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for reverifikation af målere.
Bekendtgørelsen indeholder overgangsbestemmelser for målere, der er godkendt efter tidligere EF-regler eller nationale regler.

Kontaktperson:

Michael Møller-Nielsen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 226 97108
E-Mail: mmn@force.dk