Målesystemer til andre væsker end vand

Kvantitativ måling af andre væsker end vand samt af luftformig gas i portioner reguleres af Sikkerhedsstyrelsens gældende bekendtgørelser.

Bekendtgørelsen omfatter målesystemer (ikke blot målere), og hele målesystemet skal være godkendt.

Bekendtgørelsen omfatter målere i målesystemer uanset konstruktionsprincip:

  • For kontinuert virkende målesystemer er der tale om godkendelse efter EU-regler
  • For ikke kontinuert virkende målesystemer og udmåling af luftformig gas i portioner er der talte om godkendelse efter nationale danske regler

Bekendtgørelsen gælder ikke målesystemer til udskænkning af drikkevarer på restauranter o.l.
Bekendtgørelsen omfatter:

  • Udstyrsleverandører
  • Instrumentejere
  • Forbrugere
  • Notificerede organer
  • Bemyndigede laboratorier

Bekendtgørelsen opstiller betingelser for godkendelse af målesystemer i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID). Målesystemer kan godkendes efter metoderne B+D, B+F, G eller H1 i direktivet.
Bekendtgørelsen opstiller krav til instrumentejeren om valg af nøjagtighedsklasse.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for målere/målesystemer, der ikke er omfattet af MID.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for reverifikation af målere/målesystemer.
Bekendtgørelsen indeholder overgangsbestemmelser for målere/målesystemer, der er godkendt efter tidligere EØF-regler eller nationale regler.

Dansk Metrologi har udsendt en vejledning til bekendtgørelse nr. 1038 i form af et måleteknisk direktiv MDIR 02.46-04.

Det normative dokument OIML R117: 2007  sikrer, at måleren opfylder de væsentlige og instrumentspecifikke krav i MID.

Kontaktperson:

Lars Parmo

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 2269 7043
E-Mail: lrp@force.dk