Installationsforhold

Vandmåleres måleevne ved dynamisk aftapning – eksemplet Benny

Benny er her en virtuel person, hvis handlinger i løbet af en dag er inspireret af observationer fra virkelige personer og publicerede tappeprofiler. Data er således ikke sporbar til en bestemt husstand, landsdel eller persongruppe.

Benny er ikke nødvendigvis en typisk dansker, når det kommer til vandforbrug. Men i dette eksempel vil vi betragte ham som en repræsentant for en vandforbruger og betragte Bennys tappeprofil som grundlag for et årsforbrug.

Dette indlæg beskriver, hvilke forventninger der kan være til usikkerheden på vandregningen, når der tages udgangspunkt i et hverdagsscenarie for en fiktiv persons forbrugsmønster. Der er her tale om et forbrugsmønster, som afviger i forhold til standarden og er baseret på observation af virkelige personers forbrugsmønster.

Hent rapporten her Vandmåleres måleevne ved dynamisk aftapning – eksemplet Benny